February 4, 2010


aynı sinir,aynı şehir
dolanıyo ayak uçlarıma,

tekmeliyorum hafiften;
nefes alıyorum.
umurlarında bile değilim.

kutular ve sen;
arada bir

yine de

hissediyorum.

içlerinde bile değilsin,
grileşiyorum

ve

ötekileşiyorum,

ya da öyleyim,sanıyorum.

i drink milk every day